Kurser

Våra kurser

Lär dig Pressless Printing!

I denna kurs låter vi kreativiteten och handens kraft stå för skapandet.

Ni använder er av våra miljövänliga tryckfärger (Akua Intaglio) och papper. Kursen äger rum på Gammelhuset Tryckeri i Stora Råby.

Kurser 2019

Nästa inplanerade kurs äger rum den 29:e january 2019 kl. 17.30-19.30.

Anmälan sker till gill@gammelhuset.nu. Vid bokning av grupp kan vi dock planera kursen tillsammans er så att det passar just era önskemål. Kostnad 500 kr per kurstillfälle. Allt material ingår. Betalning sker antingen till swish 1234 808 663 eller till Bankggiro 5051-3001, skriv namn och datum i meddelandefältet.

OBS! Kursen kommer att ges på engelska. Demonstrationer och instruktioner ges dock på ett sådant sätt att ingen eller mycket liten språkkunskap krävs. Frågor innan, under och efter kurs besvaras på engelska.

Lär dig trycka på digelpress!

Under kursens gång lär ni er att planera, designa och trycka kort.

Ni lär er grunderna i enklare handsättning av blytyper och prova på att arbeta med klichéer.

Ni får lära er grunderna till utslutning, lappning och hitta ett jämt tryck.

Vi kommer att titta på olika papper och färger och prata om komposition av en lyckad design.

Vi erbjuder kurser efter förfrågningar. För tillfället tar vi in 2-3 personer åt gången.

Kursen ges under 3 timmar, 1 gång i veckan vid 3-4 tillfällen.  Fortsättningskurser kan också erbjudas.
Kontakta helena@gammelhuset.nu för mer intresseanmälan och vidare information.