Boktryck

Letterpress printing

På Gammelhuset tryckeri jobbar vi på gammalt vis med tryckpressar som idag inte längre används i så stor utsträckning. Här jobbar vi med kvalitet och hantverkskänsla framför kvantitet och digital exakthet. Vi satsar också på att driva ett hållbart tryckeri med miljövänliga färger och återvunnet papper.

Grafisk design

Vi har ett fint urval av papper i olika kvaliteter. Storlek och vikning bestämmer ni själva. 

Vi hjälper er att ta fram en design som är unik för ert projekt. Vill ni använda en befintlig design ser vi till att anpassa den så att den fungerar med letterpresstekniken.

Klichéer

En kliché är enkelt uttryckt en form av tryckstämpel som kan tillverkas utifrån en bild. Vi har ett kartotek av klichéer att välja mellan men vi tillverkar även våra egna, vilket ger er möljigheten att beställa en helt egen design.

Handsättning

I den utsträckning det går sätter vi typer för bästa  skärpa och djup. Men det är inte alltid de tillgängliga typsnitten är vad man önskar och då arbetar vi istället med klichéer.